amortisman

(Alm. Abschreibung, f; Fr. amortissement, m; İng. amortization; depreciation) endst. Belirli bir dönem içinde ya da ekonomik ömrü süresince ekonomik varlıkların eskime payı, kullanım süresiyle orantılı yıllık değer azalışı ve bunun parasal karşılığı. [1]

Amortisman; bir plana göre bir süre boyunca, bir miktar (genellikle bir finansal borç) azaltılması veya muhasebe işlemidir. [2]

Amortisman, maddi duran varlığın maliyetini faydalı ömrü boyunca yeniden tahsis etmek için kullanılan bir yöntemdir. İşletmeler hem vergi hem de muhasebe amaçları için uzun vadeli varlıklarını değer düşüklüğüne uğratırlar. İlki, bir işletmenin veya işletmenin bilançosunu etkiler ve ikincisi, rapor ettikleri net geliri etkiler.

Amortisman hesaplama yöntemleri ve varlıkların amortismana tabi tutulduğu dönemler, aynı işletme içindeki varlık türleri arasında değişiklik gösterebilir ve vergi amaçlarına göre değişebilir. Amortisman gideri genellikle varlık kullanımdayken başlar. Örneğin, 500 maliyetli bir varlık için beş yıllık bir yıllık amortisman gideri muhasebeleştirilebilir. [3]

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı
1 Bilgisayar yazılımları 3 % 33,33
2 Data koruma kasası 12 % 8,33
3 Cam örtü malzemeli seralar 15 % 6,66
4 Motorlu el testeresi 5 %20.0
5 İspirto ve benzeri tanklar 15 % 6,66

[4]
[1]: http://www.tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Amortization

[3]: https://en.wikipedia.org/wiki/Depreciation

[4]: http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/amortisman_oranlari.pdf

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*