amaç fonksiyonu

(Alm. Zielfunktion, f; Fr. fonction objectif, f; İng. objective function) endst. Herhangi bir eniyileme. [1]

Doğrusal olmayan programlama teknikleri kullanılarak, belirlenen kısıtları ve minimize veya maksimize edilmesi gereken değişkenler ile optimize edilmek istenen denklemdir. Amaç fonksiyonu bir mesleki hedefin, karar analizlerinde, yöneylem araştırmasında veya optimizasyon araştırmalarında kullanılmak üzere, matematiksel terimler ile açıklama girişiminin bir sonucu olabilir. [2]

Optimizasyon teorisinde, maksimize veya minimize edilmek istenen fonksiyon. [3]

(Doğrusal Programlamada) Maksimize veya minimize edilmek istenen fonksiyon.[4]

[1]: http://www.tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/objective-function.html

[3]: https://en.wiktionary.org/wiki/objective_function

[4]: https://en.oxforddictionaries.com/definition/objective_function

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*