altı sigma kalitesi

(Alm. Sechs-Sigma Methode, f; Fr. qualité six sigma, f; İng. six sigma quality) endst. Bir üretim veya hizmet sisteminde, kusurlu ya da müşteri isteklerini karşılamayan çıktıların milyonda 3,4’ten az olduğunu bildiren, diğer bir deyişle kabul edilebilir ürün yüzdesinin 99.99966% olduğu bir kalite yönetim kavramı. [1]

Kontrol grafiğinin merkez çizgisinden ± altı sigma kadar iyi kontrol edilen süreçtir. Bu nedenle, hedef performans seviyesinde altı standart sapma içinde hiçbir kusur yoktur. Bu; yüzde 0.00034 kusuruna (milyonda 3.4 kusur) veya pratikte sıfır kusura çevirir. [2]

[1]:http://tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/six-sigma-quality.html

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*