alt optimal temel değişken

(Alm. suboptimale Basisvariable; Fr. variable de base sous-optimale, f; variable principale sous-optimale, f; İng. sub-optimal basic variable) endst. Doğrusal bir programın çözümünü oluşturan temel değişkenler kümesi, duyarlılık çözümlemesi yapıldığında bozuluyorsa ve bu bozulma bu değişkenlerin sıfırıncı satırdaki katsayılarının negatif olması ile gerçekleşiyorsa, elde edilen yeni amaç fonksiyonu ve yeni temel başlangıç çözümü içindeki temel değişkenler kümesinin her bir öğesi, optimal altı temel değişken.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*