alacaklar

(Alm. Forderungen, pl; Fr. créances, pl; débiteurs, pl; İng. accounts receivables; receivables) endst. Muhasebede, satılan mal ve ürünlerin ya da verilen hizmetlerin karşılığı olarak hesap gereğince henüz alınmamış olan mal veya para. [1]

Müşteriden, çalışandan, tedarikçiden (indirim veya geri ödeme olarak) veya herhangi bir başka taraftan kaynaklanacak tutarlar için hesap dönemi. Alacaklar, alacak hesapları, alacak senetleri vb. olarak sınıflandırılır ve firmanın bir varlığını temsil eder. [2]

Alacaklar: bir şirketin gelecekteki nakit, diğer varlık veya hizmetler için tahsilat talebinde bulunabildiği iddaalardır. [3]

[1]: http://www.tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/receivable.html

[3]: https://en.wikipedia.org/wiki/Receivables

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*