aktif devir hızı

(Alm. Kapitalumschlag, m; Fr. rotation de l’actif, f; İng. asset turnover) endst. Satışlar ve aktiflerin aynı para birimi üzerinden ederlerinin oranı ile hesaplanan, her bir aktifin bir birimlik ederine karşılık oluşan satış miktarı. [1]

Bir şirketin, gelir elde etme konusunda varlıklarını ne kadar etkin kullandığını gösteren finansal bir orandır.

Düşük kâr marjı olan şirketler yüksek aktif devir hızına sahip olma eğilimi gösterirken, yüksek kâr marjı olan şirketler düşük aktif devir hızına sahip olma eğilimi gösterir. Perakende endüstrisindeki şirketler, başta kıyasıya ve rekabetçi fiyatlandırma sebebiyle çok yüksek aktif devir hızına sahip olma eğilimi gösterirler.

Aktif Devir Hızı = Net Satış Geliri ÷ Ortalama Toplam Varlık  [2]

Bir şirketin, satış geliri elde ederken varlıklarını kullanmada ne kadar başarılı olduğunu gösterir. Yüksek oran istenen bir durumdur fakat bir sektörde yüksek olarak kabul edilen oran bir başka sektör için düşük olabilir. Aktif devir hızı; nakitin satış gelirine oranı, envanterin satış gelirine oranı, duran varlıkların satış gelirine oranı gibi spesifik varlıklar için hesaplanabilir. Toplam “varlık-satış oranı” (toplam aktifler/satış geliri) olarak hesaplandığında ‘’sermaye yoğunluğu’’ adını alır. [3]

[1]: http://www.tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Asset_turnover

[3]: http://www.businessdictionary.com/definition/asset-turnover-ratio.html

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*