akış kontrol diyagramı

(Alm. Ablaufsteuerungsdiagramm, n; Fr. diagramme de contrôle de cheminement, m; İng. flow control diagram) endst. Bir sürecin, programın ya da ticari işin, ardışık iş adımları, başka dallara sapma koşulları, çok şıklı seçme işlemleri gibi öğeleri kullanarak kontrol akışını betimleyen diyagram. [1]

Genel anlamda akış, zamanla değişimin ölçülmesi demektir(harcama, yatırım veya kullanım gibi). Zamanla birlikte anlam kazanmaktadır. Yalın üretimde ise hammaddede gerilemeler, duraklamalar veya atıklar olmaksızın müşteri veya değer akışında mal veya hizmetlerin taşınmasıdır. [2]

Diyagram, bileşen parçalarını ve aralarındaki ilişkileri özetleyerek bir şeyi/bir fikri görsel olarak açıklayan çizimdir. [3]

Akış kontrol diyagramı, bir iş sürecinin, işlemin veya incelemenin akış kontrolünü tanımlamak için kullanılan bir diyagramdır. Süreç yönetiminde kullanılan proses akış diyagramı, kalite kontrolünde kullanılan kalite kontrol akış diyagramı, akış kontrol diyagramı türlerinden birkaçıdır. Akış kontrol diyagramı, yaygın olarak birden çok mühendislik alanında kullanılmaktadır. Klasik iş süreci modelleme yöntemlerinden biridir. [4]

[1]: http://www.tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/flow.html

[3]: http://www.businessdictionary.com/definition/diagram.html

[4]: https://en.wikipedia.org/wiki/Control_flow_diagram

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*