ağırlıklı kayan ortalama

(Alm. gewichteter gleitender Durchschnitt; Fr. moyennes glissante pondérée; İng. weighted moving average) endst. Her bir zaman noktasında, noktanın çevresinde belirli sayıda ve farklı ağırlıklara sahip gözlem değerlerinin ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanan zaman serisi tahmin yöntemi, ağırlıklı hareketli ortalama.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*